Μπορώ να πάρω την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος αφού έχω υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος αναγνωρίζεται εφόσον έχει χορηγηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου και πριν την απόκτηση της εμπειρίας που θέλει να αποδείξει ο υποψήφιος. Η χρονική σειρά που ακολουθείται είναι: πτυχίο, άδεια, εμπειρία. Επομένως, η άδεια πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την υποβολή συμμετοχής σε διαγωνισμό.

asep.grΠροσθήκη νέας απάντησης