Μπορεί ο ιός γρίπης Α (Η1Ν1) να αντιμετωπισθεί φαρμακευτικά;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι πλείστοι ιοί γρίπης είναι ευάλωτοι σε αντιιικά φάρμακα όπως είναι οι καταστολείς της νευραμινιδάσης (οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη), καθώς και σε παλαιότερα αντιιικά φάρμακα (αμανταδίνες). Οι παρούσες ενδείξεις εισηγούνται πως ο ιός γρίπης Α(Η1Ν1) είναι ευάλωτος σε καταστολείς της νευραμινιδάσης, όμως ανθεκτικός σε αμανταδίνες.Προσθήκη νέας απάντησης