Μπορεί να αλλάξει μία επιχειρησιακή ή ατομική σύμβαση πριν από τη λήξη της;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ναι, εφόσον η επιχειρησιακή έχει υπογραφεί στο διάστημα από 27/10/2011 μέχρι 12/11/2012. Σε αυτές τις περιπτώσεις και εφόσον οι εργοδότες δεν είναι μέλη των οργανώσεων που συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για την Εθνική Σύμβαση, μπορούν να θέσουν αίτημα για τροποποίηση της ισχύουσας επιχειρησιακής σύμβασης και να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση από τα 586 ευρώ + τα 4 επιδόματα.

Τι θα γίνει αν δεν υπογραφεί φέτος Εθνική Σύμβαση ανάμεσα στη ΓΣΕΕ και τα μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων;

Θα ισχύει για τους μεν εργοδότες -μέλη οργανώσεων ο τελευταίος μισθός της Εθνικής Σύμβασης (751 ευρώ) εφόσον προχωρήσουν σε επιχειρησιακές ή ατομικές συμβάσεις, ενώ για τους εργοδότες που δεν είναι μέλη, θα ισχύει ο νομοθετημένος μισθός των 586 ευρώ στις διαπραγματεύσεις για επιχειρησιακή ή ατομική σύμβαση μαζί με τα 4 επιδόματα σε κάθε περίπτωση.Προσθήκη νέας απάντησης