Μου εγκρίθηκε στεγαστικό δάνειο και μου ζητούν έξοδα φακέλου. Είναι νόμιμο;


Απαντήσεις

Έξοδα που δε συνδέονται με δικαιολογημένες δαπάνες προς τρίτους ελέγχονται ως προς την καταχρηστικότητά τους. Σύμφωνα με την ΥΑ Ζ1-798/2008 και τη σχετική νομολογία απαγορεύεται και είναι καταχρηστικός ο όρος σε συμβαση στεγαστικού δανείου που προβλέπει την επιβολή "προμήθειας" ή εξόδων φακέλου.Προσθήκη νέας απάντησης