Μία ανεμογεννήτρια 50kW είναι θορυβώδεις;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ο θόρυβος μιας ανεμογεννήτριας προέρχεται από τα μηχανικά της μέρη αλλά και από τον αεροδυναμικό θόρυβο που δημιουργείται από την κίνηση των φτερών. Λόγο του σχεδιασμού της, αλλά και της χαμηλής ταχύτητας περιστροφής, η Endurance E-3120 είναι μια από τις πλέον αθόρυβες ανεμογεννήτριες 50 kW διαθέσιμες στην αγορά: σε απόσταση 65 περίπου μέτρων η ανεμογεννήτρια εκπέμπει περίπου ίδιας έντασης θόρυβο όσο και ο άνεμος, ενώ στα 145 περίπου μέτρα η ανεμογεννήτρια ουσιαστικά δεν ακούγεται.Προσθήκη νέας απάντησης