Μέχρι πότε υποβάλλεται το Ε9 των νομικών προσώπων (2013);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις





Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) είναι μέχρι της 30 Νοεμβρίου 2013 (ΠΟΛ 1159/2013).



Προσθήκη νέας απάντησης