Μετράει για το μέσο όρο ο βαθμός της Γυμναστικής;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ο γενικός μέσος όρος κάθε τάξης προκύπτει από το μέσο όρο των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων. Δηλαδή ο βαθμός στη Φυσική Αγωγή δε μετράει.Προσθήκη νέας απάντησης