Μετεξεταστέος η μεταξεταστέος;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Κανονικός σχηματισμός: μετεξεταστέος (μετά + εξεταστέος), όπως μετεκπαίδευση, μετεμψύχωση, μετέχω κτλ. Ο αποκλίνων σχηματισμός μεταξεταστέος πιθανόν αποδίδει έμφαση στην πρόθεση μετά.Προσθήκη νέας απάντησης