Μ' εμένα ή με μένα;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σύμφωνα με τη «Μεγάλη» Γραμματική Τριανταφυλλίδη «οι αντωνυμίες που αρχίζουν από ε μπορούν να πάθουν αφαίρεση μόνο αν προηγείται λέξη που τελειώνει σε α, ο ή τονισμένο έ»: από μένα, για σένα αλλά σ' εμένα, μ' εσένα. Στην πράξη δεν τηρείται αυτή η διάκριση και οι δύο σχηματισμοί χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.Προσθήκη νέας απάντησης