Λυπάμαι ή λυπούμαι;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στη νέα ελληνική για το συγκεκριμένο ρήμα συνηθίζεται ο τύπος λυπάμαι. Ο τύπος λυπούμαι έχει διατηρηθεί σε επίσημο ύφος και στο σύνθετο συλλυπούμαι.Προσθήκη νέας απάντησης