Κοντολογίς ή κοντολογής;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Τα επιρρήματα σε -ις γράφονται με ι, εκτός από αυτά που προέρχονται από τύπους σε γενική, π.χ. καταμεσής (< μέσης), μισοτιμής (< τιμής).Προσθήκη νέας απάντησης