Κοινότοπος ή κοινότυπος;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το επίθετο κοινότοπος σχηματίστηκε από τις λέξεις κοινός και τόπος, που χρησιμοποιούνται και ως φράση (= κάτ συνηθισμένο, πολύ γνωστό και όχι πρωτότυπο): Η διαπίστωση ότι η σπουδή και η μάθηση είναι πολύτιμα αγαθά αποτελεί κοινό τόπο (ή είναι κοινότοπη).Προσθήκη νέας απάντησης