Κλήση ή κλίση;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις





Η κλήση παράγεται από το ρήμα καλώ: τηλεφωνική κλήση. Η κλίση πάραγεται από το ρήμα κλίνω: κλίση στα σπορ.



Προσθήκη νέας απάντησης