Κάτωθι υπογεγραμμένος ή υπογράφων;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η φράση ο κάτωθι υπογεγραμμένος φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε για να αποδώσει τη γαλλική soussigné: «αυτός που με την υπογραφή του αναφέρεται παρακάτω» (βλ. και Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής). Με την ίδια σημασία: ο υπογράφων.Προσθήκη νέας απάντησης