Κάθισα ή κάθησα;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Ο αόριστος κάθισα προέρχεται από το ρήμα καθίζω, που παλιότερα είχε την ίδια σημασία με το κάθομαι, οπότε, σύμφωνα με τη σχολική ορθογραφία, επικρατεί ο σχηματισμός σε -ισα, ως απλούστερος. Παρόμοια: γυρνάω/γυρίζω, αόριστος γύρισα. Ο τύπος κάθησα προερχόταν από το λόγιο ρήμα κάθημαι.Προσθήκη νέας απάντησης