Καθένας ή κάθε ένας;


Ποιο είναι το σωστό; Με μία ή δύο λέξεις;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σύμφωνα με τη σχολική Γραμματική γράφουμε καθένας, καθεμία/καθεμιά, καθένα. Στο Liddell Scott αναφέρεται τύπος καθείς εν χρήσει αντί του καθ' εις.Προσθήκη νέας απάντησης