Κάθε πότε θα πρέπει να αλλάζω πρόγραμμα προπόνησης;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι έρευνες δείχνουν ότι ένα πρόγραμμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο και χωρίς καμία αλλαγή στη διάρκεια ή στην ένταση του παύει να είναι αποτελεσματικό έπειτα από 3-5 φορές επανάληψης του. Επομένως, τα επιμέρους συστατικά μέρη του προγράμματος, όπως επαναλήψεις, αντίσταση, διαλείμματα, κάποιες από τις ασκήσεις κ.λπ., πρέπει να αλλάζουν κάθε εβδομάδα, ενώ όλο το πρόγραμμα (πλήρης αλλαγή) κάθε 4-6 εβδομάδες, εφόσον βεβαίως γυμνάζεστε συστηματικά και με στόχο.Προσθήκη νέας απάντησης