Καλύτερος ή πιο καλύτερος;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το καλύτερος είναι ο συγκριτικός βαθμός του επιθέτου καλός και σημαίνει «πιο καλός». Η φράση πιο καλύτερος είναι σαν να λέμε «πιο πιο καλός». Στον προφορικό λόγο πιθανόν να χρησιμοποιείται πλεοναστικά, για λόγους έμφασης.Προσθήκη νέας απάντησης