Καλόβολος ή καλόβουλος;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Καλόβολος (καλός + βολή) είναι ο βολικός, συνεννοήσιμος, συνεργάσιμος.

Καλόβουλος (καλός + βουλή) είναι αυτός που δείχνει καλές προθέσεις: Καλόβουλος αναγνώστης.Προσθήκη νέας απάντησης