Καλή Χρονιά στα λατινικά;


Απαντήσεις

"felix sit annus novus" είναι στα λατινικά η ευχή "Καλή Χρονιά".Προσθήκη νέας απάντησης