Καλή Χρονιά στα κορσικά;


Απαντήσεις

"pace e salute" είναι στα κορσικά η ευχή "Καλή Χρονιά".Προσθήκη νέας απάντησης