Καλή Χρονιά στα αγγλικά;


Απαντήσεις





"happy new year" είναι στα αγγλικά η ευχή "Καλή Χρονιά".



Προσθήκη νέας απάντησης