Καημός ή καϋμός;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Η γραφή καημός προέρχεται από το θέμα καη- του αορίστου (κάηκα). παρόμοια: καημένος.Προσθήκη νέας απάντησης