Ιστοσελίδα ή ιστότοπος;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Η ιστοσελίδα αντιστοιχεί στον αγγλικό όρο web page.

Ο ιστότοπος αντιστοιχεί στον αγγλικό όρο web site.

Άλλες αποδόσεις: δικτυακός τόπος, δικτυακή τοποθεσία, ιστοχώρος.Προσθήκη νέας απάντησης