Ιδιαίτερα ή ιδιαιτέρως;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Από τα δύο επιρρήματα χρησιμοποιούνται α) «ιδίως»: Απαιτείται διαφανής διαχείριση των δημοσίων πόρων, ιδιαιτέρως/ιδιαίτερα όταν αυτοί αφορούν δημόσια έργα και δαπάνες. β) «πάρα πολύ, εξαιρετικά»: Νέο Α4 πολυμηχάνημα με ιδιαιτέρως/ιδιαίτερα χαμηλό κόστος εκτύπωσης.

Το ιδιαιτέρως έχει και επιπλέον σημασία «προσωπικά ή κατ' ιδίαν, χωρίς την παρουσία άλλου»: Θα ήθελα να σας δω ιδιαιτέρως.Προσθήκη νέας απάντησης