(η) ύπαιθρος ή (το) ύπαιθρο;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Ύπαιθρος είναι η εξοχή, οι αγροί και τα χωριά, τα μέρη που βρίσκονται έξω από τις πόλεις: Πεζοπορικές διαδρομές στην ελληνική ύπαιθρο.

Ύπαιθρο είναι ο ανοικτός χώρος, όχι στεγασμένος: Ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο ύπαιθρο.Προσθήκη νέας απάντησης