(η) Χάρη ή Χάρις;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Εφόσον στα νέα ελληνικά δεν υφίσταται κλίση θηλυκών σε -ις (π.χ. Χάρις, Χάριτος), προτιμητέος ο σχηματισμός η Χάρη, της Χάρης.Προσθήκη νέας απάντησης