Η ασφαλιστική μου εταιρεία καθυστερεί να καταβάλει την αποζημίωση που δικαιούμαι. Μάλλον δεν έχει πρόθεση να με αποζημιώσει. Τι μπορώ να κάνω;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Επικοινωνείτε με τον ασφαλιστή σας, προκειμένου να σας αιτιολογήσει η ασφαλιστική σας εταιρεία τους λόγους καθυστέρησης καταβολής της αποζημίωσης. Εάν δε λάβετε επαρκείς εξηγήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παρέμβαση ή στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Αναζήτηση του ποσού της αποζημίωσης μπορεί να γίνει μόνο μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.Προσθήκη νέας απάντησης