Χάρητος ή Χάριτος (οδός);


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Πρόκειται για λόγια γενική από το αρχαιοελληνικό κύριο όνομα ο Χάρης (γενική του Χάρητος). Η σύγχυση προέρχεται από τη γενική του θηλυκού Χάρις (γενική της Χάριτος). Προφανώς είναι διαφορετική η περίπτωση του ονόματος ο Χάρης, του Χάρη.Προσθήκη νέας απάντησης