Γίνεται καθαρισμός της καμινάδας και στα ενεργειακά τζάκια και εάν ναι πόσο συχνά;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σε όλα τα τζάκια που καίνε ξύλο επιβάλλεται να γίνεται καθαρισμός της καμινάδας. Η συχνότητα του καθαρισμού εξαρτάται από τη χρήση του τζακιού. Συνήθως ο καθαρισμός της καμινάδας πρέπει να γίνεται κάθε ένα με δύο χρόνια. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να κλείσει η καμινάδα από βρωμιές και να καπνίσει το τζάκι.

Η καμινάδα σας πρέπει να καθαρίζεται υποχρεωτικά κάθε έξι περίπου τόνους ξύλου που καίτε εφ’ όσον το τζάκι λειτουργεί με κλειστή την πόρτα της εστίας. Αν το τζάκι μας λειτουργεί πολλές ώρες ανοικτό ή αν τα ξύλα που χρησιμοποιούνται είναι χλωρά, ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται πιο τακτικά (ανά 3-4 τόνους ξύλου). Διατηρώντας καθαρή την καμινάδα μας εξασφαλίζουμε τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του τζακιού μας.Προσθήκη νέας απάντησης