Γιατί τα προφυλακτικά πρέπει να φέρουν την ένδειξη CE;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Τα προφυλακτικά, έχοντας σχεδιαστεί για αντισύλληψη ή για προστασία από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ανήκουν στην κατηγορία των ιατρικών συσκευών και περιλαμβάνονται στην Οδηγία περί Ιατρικών Συσκευών (Medical Devices Directive).

Όλα τα προφυλακτικά που διατίθενται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φέρουν την ένδειξη CE ώστε να φαίνεται ότι πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Όλα τα προφυλακτικά Durex πληρούν ήδη τις αυστηρές, απαραίτητες απαιτήσεις που υπαγορεύονται από την Οδηγία.

Οι κανονισμοί που διέπουν τα προφυλακτικά διαφέρουν από χώρα σε χώρα – ωστόσο η Durex εξασφαλίζει ότι τα προφυλακτικά της ανταποκρίνονται σε όλες τις τοπικές ρυθμιστικές απαιτήσεις.Προσθήκη νέας απάντησης