Γιατί στις στομίες χρειάζονται σάκκοι;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι στομίες δεν έχουν σφικτήρες ώστε να ελέγχεται η ροή του περιεχομένου του εντέρου. Αποτέλεσμα είναι, οι κενώσεις να μην ελέγχονται από τη θέλησή μας. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η τοποθέτηση γύρω από τη στομία μιας βάσης από ειδικό κερί πάνω στην οποία προσαρμόζονται ειδικοί σάκκοι.

Οι σάκκοι αυτοί διαθέτουν και ειδικά φίλτρα ώστε να λύνεται και το πρόβλημα των αερίων και των οσμών.Προσθήκη νέας απάντησης