Γιατί σαραντίζουν τα μωρά;


Απαντήσεις

Στον πεντηκοστόν ψαλμόν λέει για την σύλληψιν του παιδιού: «Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν ανομίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου».

Όπως καταλαβαίνεται κάθε παιδί συλλαμβάνεται με πορνικά παιχνίδια, άρα όλες οι μητέρες είναι υπό αμαρτίαν (εκτός της Παναγίας διότι η σύλληψις έγινεν εκ Πνεύματος Αγίου). Και πρέπει κάθε λεχώνα να πάρει το βρέφος της και να πάει στην εκκλησίαν για να καθαρισθεί και να ευλογηθεί το παιδί της. Όταν η μητέρα σαραντίσει έχει το δικαίωμα να κοινωνήσει. Το παιδί της μπορεί να εκκλησιάζεται μαζί της, αλλά δεν μπορεί να το κοινωνήσει, επειδή είναι αβάπτιστον.

Παρόλα που η Παναγία ήταν αναμάρτητη πήρε τον Υιόν της και πήγε να σαραντίσει για να πάρει και αυτή τις ευχές των ιερέων.

Από τότε όλες οι μητέρες μιμούνται την Παναγίαν. Μετά το σαράντισμα, αν πεθάνει το παιδί η ψυχή του βρίσκει έλεος από τον Θεόν.

eisdoxantheou-gk.blogspot.grΠροσθήκη νέας απάντησης