Γιατί όταν αλατίζουμε τα τρόφιμα αυτά βγάζουν νερό;


Απαντήσεις

Το κύτταρο για να λειτουργήσει  φυσιολογικά απαιτεί :

άφθονο νερό, που διαλύει τις ουσίες που χρειάζεται και τις μεταφέρει στα διάφορα μέρη του, παίρνει μέρος στις  χημικές του αντιδράσεις (υδρολύσεις), κ.τ.λ.

γλυκόζη, αν δε μπορεί να τη συνθέσει μόνο του, για την παραγωγή ενέργειας.

Ο2, για την αναπνοή του, αν είναι αερόβιο.

διάφορα ιόντα, όπως Κ+, Να+,Cl-,Fe2+, Ca2+κλπ.

 Κάθε κύτταρο χαρακτηρίζεται από  ορισμένη συγκέντρωση αλάτων. Η προσθήκη ΝαCI  εξωτερικά δημιουργεί  υπέρτονο περιβάλλον ,οπότε με βάση το φαινόμενο της ώσμωσης, βγαίνει νερό. Φυσικά, παράλληλα, διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης γίνεται και διάχυση ιόντων Να+και CI- μέσα στα κύτταρα, γεγονός που το διαπιστώνουμε  από τη γεύση του τροφίμου μετά το μαγείρεμα. Η διαπερατότητα της μεμβράνης για τα ιόντα Να+, Κ+  υπολογίζεται ότι είναι 109 φορές μικρότερη  από του νερού. Ενδεικτικά παραθέτονται κατά σειρά  οι συντελεστές διαπερατότητας  γνωστών μορίων και ιόντων.

Ο συντελεστής διαπερατότητας αποτελεί ένα μέτρο της ταχύτητας με την οποία μια ουσία διαπερνά τη  μεμβράνη.

ekfe.reth.sch.grΠροσθήκη νέας απάντησης