Το φυσικό αέριο είναι ασφαλές;


Απαντήσεις

Σήμερα, το φυσικό αέριο είναι απόλυτα ασφαλές καύσιμο εφόσον τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Το φυσικό αέριο είναι ασφαλές καύσιμο

Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο του αέρα και διαφεύγει σε περίπτωση διαρροής στα υψηλότερα στρώματα του περιβάλλοντος χωρίς να συσσωρεύεται.

Στις περισσότερες εγκαταστάσεις κλιματισμού οι σωληνώσεις του αερίου είναι εξωτερικές.Προσθήκη νέας απάντησης