Εύγνωμον ή ευγνώμον;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στα αρχαία ελληνικά σχηματιζόταν το εύγνωμον. Το συγκεκριμένο επίθετο δε συνηθίζεται στο ουδέτερο, αλλά μόνο στο αρσενικό και θηλυκό: ο/η ευγνώμων. Στη σχολική Γραμματική αναφέρεται κλίση ο ευγνώμων/-ονας, η ευγνώμων, το ευγνώμον.Προσθήκη νέας απάντησης