Εύελπις ή εύελπης;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η λόγια κλίση είναι ο εύελπις, του ευέλπιδος, οι ευέλπιδες, των ευελπίδων. Εναλλακτικά, στον ενικό χρησιμοποιούνται και οι τύποι: ο εύελπης, του εύελπη.

Παρόμοια: άπατρις.Προσθήκη νέας απάντησης