Εξολοκλήρου ή εξ ολοκλήρου;


Ποιο είναι το σωστό; Με μία ή δύο λέξεις;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι λόγιες στερεότυπες φράσεις μπορούν να αποδοθούν με μία λέξη εφόσον το νόημα είναι ενιαίο και δεν προκύπτει από κάθε λέξη ξεχωριστά. Επομένως, το εξολοκλήρου γράφεται με μία λέξη γιατί σημαίνει «ολοκληρωτικά» και όχι «από το ολόκληρο».Προσθήκη νέας απάντησης