Έχω ασφάλεια νοσοκομειακής περίθαλψης. Τα τελευταία δύο χρόνια τα ασφάλιστρα μου ανέβηκαν 8% και 9% με αποτέλεσμα να έχει γίνει αρκετά ακριβή πια. Τι μπορώ να κάνω;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η αύξηση των επιβαρύνσεων του καταναλωτή χωρίς διαφανή και σαφή αιτιολόγηση δεν είναι νόμιμη. Είναι καταχρηστικοί οι όροι που προβλέπουν αναπροσαρμογή, χωρίς να καθορίζονται κριτήρια ειδικά εκ των προτέρων, ορισμένα και εύλογα για τον καταναλωτή με βάση τα οποία γίνεται η αύξηση αυτή (Y.A 74/22.2.2011). Κατ' αρχήν πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρεία με αίτημα την σαφή και ακριβή ενημέρωσή σας για το ακριβές ποσοστό της αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου κατά το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει. Μετά την απάντηση της εταιρείας ή εάν η εταιρεία αρνείται να σας χορηγήσει αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν καταχρηστικότητα του  όρου αναπροσαρμογής. Αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.Προσθήκη νέας απάντησης