Εξ αναβολής ή εξ΄ αναβολής;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η πρόθεση εκ γίνεται εξ μπροστά από φωνήεν, επομένως εξ αναβολής. Δε χάνεται κανένα φωνήεν για να χρειάζεται να βάλουμε απόστροφο, όπως, π.χ., στην πρόθεση επί: επ' αόριστον.Προσθήκη νέας απάντησης