εθεωρείτο ή θεωρείτο;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το ρήμα θεωρούμαι ανήκει στην κλίση σε -ούμαι, -είσαι και εμφανίζει στον παρατατικό κυρίως το γ' πρόσωπο ενικού και πληθυντικού: θεωρούνταν. Οι παράλληλοι τύποι εθεωρείτο και εθεωρούντο, επειδή είναι λόγιοι, παίρνουν κανονικά αύξηση ε.Προσθήκη νέας απάντησης