Εστάλη ή στάλθηκε;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το ρήμα στέλνομαι και κυρίως τα λόγια σύνθετα αναστέλλομαι, αποστέλλομαι κτλ. σχηματίζουν στο γ' πρόσωπο του παθητικού αορίστου τους λόγιους τύπους εστάλη - εστάλησαν [ανεστάλη - ανεστάλησαν, απεστάλη - απεστάλησαν]. Το στέλνομαι, ως απλό, συνηθίζεται και με τη νεοελληνική κλίση στάλθηκα, στάλθηκες, στάλθηκε.Προσθήκη νέας απάντησης