Ερημοκλήσι ή ερημοκκλήσι;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Η λέξη σχηματίζεται από το έρημος και το κλησ-, δεύτερο συνθετικό της λέξης εκ-κλησία. Η λανθασμένη γραφή ερημοκκλήσι προέρχεται από σύγχυση με τη γραφή παρεκκλήσι, όπου υπάρχουν τα συστατικά παρά + εκκλησ- [εκκλησιά].Προσθήκη νέας απάντησης