Ερευνώνται ή ερευνούνται;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το ρήμα κλίνεται σε -ώ, άς (ερευνώ, ερευνάς) και στην παθητική φωνή σε -ώμαι, -άσαι, άρα ερευνώνται. Ο δεύτερος τύπος προέρχεται από συσχέτιση με την κλίση σε -ούμαι, π.χ. θεωρούμαι, θεωρούνται.Προσθήκη νέας απάντησης