Επιτίθενται ή επιτίθονται;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το ρήμα επιτίθεμαι (όπως και τα ρήματα ανατίθεμαι, διατίθεμαι, κατατίθεμαι, προτίθεμαι) κρατάει τον λόγιο σχηματισμό σε όλα τα πρόσωπα του ενεστώτα: -εμαι, -εσαι, -εται, έμεθα, -εσθε, -ενται. Δεν κλίνεται όπως το λύνομαι (-εσαι, -εται, -όμαστε, -εστε, -ονται).Προσθήκη νέας απάντησης