Επίχειρα ή επιχείρια;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η λέξη επίχειρα (επί + χειρ [= χέρι]) δηλώνει τιμωρία, συνέπειες λανθασμένων ή κακών πράξεων: Ήρθε η ώρα να πληρώσουμε τα επίχειρα των πολιτικών μας επιλογών. Ο αποκλίνων τύπος επιχείρια πιθανόν να οφείλεται σε επίδραση της λέξης υποχείριο (= άνθρωπος υποταγμένος σε κάποιον άλλον).Προσθήκη νέας απάντησης