Επί πτυχίω ή επί πτυχίο;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Στη φράση το επί συντάσσεται με δοτική, άρα πρόκειται για τον τύπο της δοτικής πτυχίω και όχι της αιτιατικής (πτυχίο).Προσθήκη νέας απάντησης