Επί το έργον ή επί τω έργω;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η λόγια φράση είναι επί το έργον και αναφέρεται στο έργο, στη δραστηριότητα που έχει αναλάβει κάποιος: Οι δήμαρχοι μας είναι επί το έργον μόνον κάθε 4 χρόνια;Προσθήκη νέας απάντησης