Επί δικαίους και αδίκους ή δικαίων και αδίκων;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η φράση προέρχεται από την Καινή Διαθήκη και έχει διατηρηθεί αναλοίωτη στη νέα ελληνική: επί δικαίους και αδίκους. Κεραυνοί νέων φόρων επί δικαίους και αδίκους.Προσθήκη νέας απάντησης