Επενέβη ή επέμβηκε ή επενέβηκε;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στα σύνθετα με το βαίνω συνηθίζεται ο λόγιος σχηματισμός του παθητικού αορίστου (στο γ' ενικό και γ' πληθυντικό πρόσωπο): επενέβη - επενέβησαν (και όχι επέμβηκε/επενέβηκε - επέμβηκαν), μετέβη - μετέβησαν, παρενέβη - παρενέβησαν, συνέβη - συνέβησαν, υπερέβη - υπερέβησαν.Προσθήκη νέας απάντησης